Ovo su neke od mnogobrojnih poslova i radnih aktivnosti koje izvode JKP Varvarin