Nadzorni odbor

May 19, 2021
  1. ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јасмина Богојевић из Горњег Катуна, рођена 1984. године у Крушевцу.

По занимању Дипломирани правник.

Тренутно запослена у Средњој школи у Варварину, где предаје предмет Устав и права грађана, а на пословима секретар школе запослена је у Средњој Политехничкој школи Милутин Миланковић у Крушевцу као и у ОШ „Мирко Томић“ у Обрежу.ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА (ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА)

2. Весна Чабрић из Села Ваварина, рођена 11.11.1961. године у Варварину.

По занимању Дипломирани економиста.

У периоду почев од 1986. године па до 1990. године, запослена у ПК ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ. У периоду од 1990. године па до 1992. године, запослена у ЗЗ ПРОГРЕС ВАРВАРИН. У временском периоду почев од 1992. године па до 1994. године, запослена у Општинској управи општине Варварин и на функцији Начелника одељења за финансије а потом у периоду од 1994. године па до 2001. године, била запослена у Пореској управи у Варварину и обављала функцију Начелника Пореске управе. У периоду почев од 2001. године па до данас запослена у Средњој школи у Варварину.

  • ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА

3. Србољуб Петровић из Бачине, рођен 04.12.1965. године у Бачини.

По занимању Дипломирани машински инжењер.

У периоду почев од 1992. године па до 2000. године, запослен у ИМК „14 ОКТОБАР“ у Крушевцу. У периоду почев од 2000. године па до 2005. године, обављао функцију заменика Председника општине Варварин. Почев од 2005. године па до 2011. године, обављао функцију директора ЈКП „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН у ком предузећу је запослен до данас на пословима Руководилац оперативе.