DIREKTOR

May 19, 2021
  1. ДИРЕКТОР

Дејан Ракић из Крушевца, рођен 19.03.1979. године у Крушевцу.

По занимању Дипломирани инжењер пољопривреде.

У периоду почев од 2006. године па до новембра 2013. године запослен у  ЈКП „КРУШЕВАЦ“ у коме је у једном периоду обављао и функцију заменика директора предузећа.

На функцији директора ЈКП „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН почев од 2013. године па до данас.